Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (Βιβλίων)

Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης έχετε σημαντικότερα πράγματα να κάνετε από το να τηρείτε τα βιβλία της επιχείρησης σας. Εμείς φροντίζουμε για τα βιβλία σας και εσείς μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία της λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης σας έτσι ώστε να προβείτε στην παραγωγή περισσοτέρων κερδών.
Κάθε μήνα ή τρίμηνο θα κάνουμε τα εξής πράγματα για σας:

Τήρηση Λογιστικών Αρχείων (βιβλίων)

Δημιουργία Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση
Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών
Ενημέρωση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο
Ψηφιακή αρχειοθέτηση
Εκπροσώπηση σε δημόσιες υπηρεσίες
Οι εργασίες αυτές αποτελούν το στέρεο θεμέλιο της λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορείτε να προσαρμόσετε στο πακέτο υπηρεσιών που λαμβάνετε την μισθοδοσία, φορολογικό προγραμματισμό, την δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου ή οποιαδήποτε από τις άλλες υπηρεσίες μας.

Τήρηση Λογιστικών Αρχείων

Τήρηση λογιστικών αρχείων με απλογραφική και διπλογραφική μέθοδο εναρμονισμένη με τις λογιστικές αρχές αλλά και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. Παραλαμβάνουμε τα παραστατικά της επιχείρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και προβαίνουμε στην ενημέρωση των βιβλίων σας, διατηρώντας όμως συνεχώς ανοικτό το δίαυλο επικοινωνίας μας με την επιχείρηση, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του επιχειρηματία για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσθήκη των εκάστοτε νέων στοιχείων.

Δημιουργία Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων

Αυτή η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία. Κάθε μήνα ελέγχουμε την πορεία της επιχείρησης δημιουργώντας έναν προσωρινό ισολογισμό ώστε με τα αποτελέσματα του οποίου η επιχείρηση να γνωρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πραγματική οικονομική θέση της! Έτσι, με αυτό τον τρόπο, μπορεί έγκαιρα να διαγνώσει και να αποφύγει σημαντικά λάθη όπως ο υπερβάλλον δανεισμός, η αυξημένη φορολογία αλλά και η μειωμένη ταμειακή ρευστότητα (Cash Flow).

Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

Κάθε επιχείρηση καλείται υποχρεωτικά να υποβάλει μία σειρά φορολογικών Δηλώσεων οι οποίες τόσο κατά τη συμπλήρωσή τους όσο και για την υποβολή τους, τείνουν να μετατρέπονται σε ένα χρονοβόρο πονοκέφαλο για κάθε επιχειρηματία. Δηλώσεις ΦΠΑ, δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Ετήσια Φορολογική Δήλωση, είναι κάποιες από τις ενδεικτικές δηλώσεις τις οποίες αναλαμβάνει να μελετήσει, να συμπληρώσει και να υποβάλει για λογαριασμό σας, το γραφείο μας. Όλα αυτά έγκαιρα και έγκυρα, ώστε καμία επιχείρηση να μη βρεθεί απέναντι σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση

Η Μηναία Οικονομική Ενημέρωση (ΜΟΕ) είναι μια αποκλειστική υπηρεσία που ανέπτυξε το γραφείο μας για τους πελάτες του με σκοπό την εύκολη, απλή και ουσιαστική ενημέρωσή τους για την πορεία της επιχείρησής τους. Μέσα από τη ΜΟΕ, κάθε μήνα, κάθε πελάτης του γραφείο μας λαμβάνει στο χώρο του μία πλήρη καταγραφή για την πορεία, εξέλιξη και τις υποχρεώσεις τις επιχείρησής του! Έτσι, μέσα από την αντικειμενική εικόνα που αποκτά, μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις, βασιζόμενος σε αληθινά στοιχεία για την επιχείρησή του, αυξάνοντας τα κέρδη του!

Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών

Είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επιχείρηση να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις οικονομικές της συναλλαγές ώστε να μην υποπέσει σε οικονομικά παραπτώματα από έκτακτους και μη, ελέγχους, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων. Το γραφείο μας, διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εχεμύθειας που τη χαρακτηρίζουν, ελέγχει κάθε μήνα τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ενημέρωση Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Κάθε πελάτης του γραφείο μας λαμβάνει κάθε μήνα μία επιστολή υποχρεώσεων μέσα στην οποία αναλύονται όλες οι τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις που καλείται να εξυπηρετήσει, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Εφορία, ΕΦΚΑ , ΙΚΑ αλλά και το σύνολο όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη λειτουργία της επιχείρησής σας, βρίσκονται στη λίστα των οικονομικών υποχρεώσεων που σας αποστέλλει το γραφείο μας, ώστε να μπορείτε έγκαιρα να προγραμματίσετε τις πληρωμές – υποχρεώσεις σας, εξασφαλίζοντάς σας παράλληλα, ορθότερο και εύστοχο ταμειακό προϋπολογισμό.

Ψηφιακή Αρχειοθέτηση

Δίχως τη σωστή αρχειοθέτηση τα ομολογουμένως πολλά και απαραίτητα έγγραφα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, μπορούν να μετατραπούν σε ένα αχανές πεδίο. Στο γραφείο μας έχουμε διασφαλίσει όχι μόνο πως όλα τα σημαντικά σας έγγραφα είναι ασφαλή και σε τάξη αλλά και πως είναι στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε. Εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης, σας προωθήσουμε οποιοδήποτε έγγραφο της επιχείρησής σας μέσω email ή fax, εύκολα και γρήγορα, όποτε το χρειαστείτε!

Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Με μία απλή εξουσιοδότηση στο γραφείο μας απαλλάσσεστε από άγχος, δε σπαταλάτε το χρόνο σας και εξασφαλίζετε την επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας. Αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπησή σας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ώστε εσείς να μη χρειαστείτε να εμπλακείτε στο παραμικρό. Παράλληλα, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία με σκοπό να κατανοήσετε πλήρως πώς να ερμηνεύετε και να χρησιμοποιείτε τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σας παρέχουμε, αξιοποιώντας τες στο έπακρο!

Μισθοδοσία και Νομοθεσία

Ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία για τη σωστή, αποδοτική και σύννομη λειτουργία μίας επιχείρησης, είναι το κεφάλαιο Μισθοδοσία. Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας και τηρούμε τα αρχεία που προβλέπονται, πλήρως ενημερωμένα. Το καταρτισμένο προσωπικό του τμήματος Εργατικής Νομοθεσίας του γραφείου μας, φροντίζει ώστε όλες ο τομέας της Μισθοδοσίας σας να είναι εναρμονισμένος με την εργατική νομοθεσία, προφυλάσσοντάς σας από παραλείψεις που οδηγούν σε υπέρογκα πρόστιμα.

Μισθοδοσία και Εύρυθμη Λειτουργία

Αναλύουμε, υπολογίζουμε και σας προσφέρουμε αναλυτικές καταστάσεις για όλους τις παραμέτρους του Μισθολογικού τομέα της επιχείρησής σας. Κόστος εργασίας, αποδείξεις πληρωμής προσωπικού, κρυφά κόστη, είναι λίγες μόνο από τις σημαντικές παραμέτρους της Μισθοδοσίας σας, οι οποίες όμως με την κατάλληλη και πάντα επικαιροποιημένη πληροφόρηση από το γραφείο μας, μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμα μέσα εξοικονόμησης χρημάτων και οφελών που μέχρι εχθές αγνοούσατε!

Δηλώσεις Μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, ενημέρωση, υποβολή και διατήρηση στο αρχείο μας, όλων των απαραίτητων δηλώσεων αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας. ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Εργασιών), Προσλήψεις, Απολύσεις, Πίνακας Προσωπικού, Τροποποιήσεις Ωραρίου, αποτελούν κάποιους από τους βασικότερους τομείς δραστηριοποίησης του γραφείου μας. Και αυτούς τους τομείς τους υπηρετούμε με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια, ώστε όλα τα στοιχεία σας να είναι ενημερωμένα, στη θέση τους και το κυριότερο. Πάντα στην ώρα τους!

Κερδίστε από τους Υπαλλήλους σας

Αναρωτηθήκατε ποτέ αν εργαζόμενοι σας είναι παραγωγικοί; Αναρωτηθήκατε ποτέ αν οι εργαζόμενοι σας είναι συνεπείς και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τα κέρδη της επιχείρησης σας; Αν έστω μπήκατε στη διαδικασία να αναρωτηθείτε, τότε έχετε την απάντηση. Δε γνωρίζετε τίποτα για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού σας. Μια νέα υπηρεσία του γραφείου μας θα καλύψει σύντομα και αυτή την ανάγκη σας. Μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση έγκυρων στοιχείων για το πώς και το πόσο αλληλεπιδρά το προσωπικά σας με τα κέρδη, τους στόχους και την εξέλιξη της επιχείρησής σας! Τι πρέπει να αλλάξετε και πως μπορείτε να χτίσετε τη λειτουργία του προσωπικού σας πάνω στις ανάγκες της ανάγκες της επιχείρησής σας; Σύντομα κοντά σας!

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η γνώση είναι δύναμη του γραφείου μας, θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Μέσα από τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε για κάθε επιχείρηση, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι για το ό,τι δε βαδίζετε στα τυφλά. Μέσα από στοχευμένες μελέτες και εκθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας, μπορούμε να σας παρέχουμε ένα σύνολο πληροφοριών που μετατρέπονται σε πυξίδα ασφάλειας και σταθερότητας για κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα που θέλετε να κάνετε.

Διαχείριση Ταμειακών Ροών

Ο πυρήνας μίας επιχείρησης είναι το ταμείο της. Και για να διατηρήσετε αυτό τον πυρήνα ζωντανό, πρέπει να μπορείτε να το διαχειριστείτε σωστά. Γι΄ αυτό, πριν φτάσετε στο σημείο να προβείτε σε δυσβάσταχτους δανεισμούς που θα έχουν αποτέλεσμα τη μείωση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, εμπιστευθείτε στο γραφείο μας τον έλεγχο των ταμειακών σας ροών. Έχουμε τις γνώσεις και τον τρόπο να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Κλείστε σήμερα κιόλας, το δικό σας δωρεάν ραντεβού!

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Με την ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων σας προσφέρουμε όχι μόνο τη δυνατότητα να γνωρίζετε τα εις βάθος οικονομικά στοιχεία για την επιχείρησή σας, αλλά και τα στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων των οποίων η οικονομική κατάσταση μπορεί να σας ενδιαφέρει άμεσα. Από την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ανταγωνιστών σας μέχρι και την πρόθεσή σας να προβείτε στην εξαγορά μίας εταιρείας, έχουμε τους τρόπους και πάντα με διαύγεια και νομιμότητα, να σας παρέχουμε την πολύτιμη πληροφόρηση που επιθυμείτε.

Προϋπολογισμό / Απολογισμό

Στο γραφείο μας εκπονούμε μελέτες προϋπολογισμού και μάλιστα με τη δυνατότητα επιλογών από μεριά σας για τη συχνότητα σύνταξης τους και απολογισμού των αποτελεσμάτων τους. Εσείς επιλέγετε τη συχνότητα (μήνας, τρίμηνο, εννεάμηνο ή έτος) και εμείς σας παρέχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα!

Νέες Επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την ίδρυση νέων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής (Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοινοπραξίες, Οffshore) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διερευνούμε, μελετούμε, αναλύουμε και προτείνουμε τον κατάλληλο για τις ανάγκες σας, τύπο επιχείρησης, προχωρώντας με γρήγορα και σωστά βήματα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε απρόσκοπτα να ξεκινήσετε τη νέα σας επαγγελματική δραστηριότητα.

Διακοπή Επιχειρήσεων

Σχεδόν πάντα οι δυσκολίες που συναντά ένας επιχειρηματίας που επιθυμεί να διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση, είναι περισσότερες από εκείνες που συνάντησε κατά την έναρξή της. Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς, ώστε να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσετε αργότερα λάθη και παραλείψεις από εργασίες που δε διεκπεραιώθηκαν εξαρχής με τον τρόπο που έπρεπε.

Εσωτερικός Έλεγχος

Μία από τι καινοτόμες υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρει το γραφείο μας, είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Πρόκειται για μία σειρά από εξειδικευμένες εργασίες που ως στόχο έχουν να εντοπίσουν αλλά και να εξαλείψουν προβληματικές παραμέτρους που δυσχεραίνουν ή ανακόπτουν την πορεία μίας επιχείρησης και δυστυχώς δε γίνονται αντιληπτές με μια πρώτη επιφανειακή ματιά. Ανακαλύψτε τις πραγματικές ικανότητες αλλά και προθέσεις των συνεργατών σας, οχυρώστε τα συμφέροντα σας και υπερασπιστείτε ότι δημιουργήσατε, μέσα από αυτή την εξαιρετική υπηρεσία που μπορεί να καταδείξει αν εκτός από τον εξωτερικό ανταγωνισμό καλείστε να αντιμετωπίσετε και τον “εσωτερικό”.