Διαδικασία έναρξης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ετερόρρυθμη Εταιρεία;

Για την ίδρυση Ετερόρρυθμης Εταιρείας χρειάζονται τουλάχιστον δύο εταίροι εκ των οποίων ο ένας είναι Ομόρρυθμος εταίρος και ο άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στα ποσοστά συμμετοχής τους.
Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.Μεταβείτε στην επιλογή των συνεργατών στην ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τον κατάλληλο Νομικό συνεργάτης σας.
Έδρα της εταιρείας.
Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου.
Η έναρξη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).


Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Καταστατικό εταιρείας.
4ο Βήμα: Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
5ο Βήμα: Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
6ο Βήμα: Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πώς θα με βοηθήσει το γραφείο σας ;

Το γραφείο μας θα “τρέξει” για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της δική σας Ετερόρρυθμης Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση. Μέσα σε μόλις 7 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Μάλιστα εκτός από το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της νέας σας επιχείρησης, θα λάβετε ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό αρχείο.

Τι θα μου προσφέρει το γραφείο σας στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το γραφείο μας θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη! Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική - Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ΜΟΕ (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ψηφιακή μορφή! Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες;

Έναρξη σε 7 ημέρες.
Ύπαρξη καταστατικού που προβλέπει το σκοπό, τον τρόπο λειτουργίας και την άσκηση διοίκησης.
Απεριόριστη Ευθύνη Ομόρρυθμων εταίρων.
Υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε όλων των εταίρων.
Υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
Η Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι προσωπική επιχείρηση και για τη σύσταση της χρειάζονται τουλάχιστον 2 εταίροι εκ των οποίων ο ένας θα είναι Ομόρρυθμος και άλλος Ετερόρρυθμος εταίρος. Ο Ομόρρυθμος εταίρος συνευθύνεται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο για τα εταιρικά χρέη και μάλιστα με την ατομική του περιουσία. Η συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης ενδείκνυται για εταιρείες όπου επιθυμούν να έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα και να παρουσιάζουν έναν εταιρικό τύπο για τις συναλλαγές τους.

Πώς φορολογείται μία Ε.Ε.;

Τα κέρδη από Ετερόρρυθμη Εταιρεία φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Καθαρά κέρδη - Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)

Ανεξαρτήτου ποσού κερδών ο συντελεστής είναι 29%