Διαδικασία έναρξης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.)

Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία;

Η Εταιρεία Αστική Μη Κερδοσκοπική (Α.Μκ.Ε.) μπορεί να ιδρυθεί από τουλάχιστον δύο συμβαλλόμενους.
Ύπαρξη χώρου εγκατάστασης.
(Ο χώρος εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με μισθωτήριο ή παραχωρητήριο, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, αν πρόκειται για ιδιόκτητο χώρο.)

Καταστατικό που συντάσσεται με ιδιωτικό έγγραφο και δημοσιεύεται στο πρωτοδικείο.
Απαλλακτικό από τον ΟΑΕΕ.
Έναρξη εργασιών (με απόφαση του Εφόρου κρίνεται κάθε φορά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της επιχείρησης).

Ποια είναι τα βήματα ίδρυσης;

1ο Βήμα: Ύπαρξη Καταστατικού.
2ο Βήμα: Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
3ο Βήμα: Εγγραφή στο Επιμελητήριο.
4ο Βήμα: Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Πώς θα με βοηθήσει το λογιστικό γραφείο σας;

Το γραφείο μας  θα “τρέξει” για λογαριασμό σας όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της δική σας Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε τίποτε παραπάνω πέρα από μία απλή εξουσιοδότηση. Μέσα σε μόλις 2 μέρες από την προσκόμιση της εξουσιοδότησης, εμείς θα σας παραδώσουμε τον πλήρη φάκελο της νέας σας επιχείρησης ώστε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Μάλιστα εκτός από το φυσικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της νέας σας επιχείρησης, θα λάβετε ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό αρχείο.

Τι θα μου προσφέρει το γραφείο σας στην πορεία;

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της επίσημης επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης, το γραφείο μας θα αναδειχθεί σε έναν πολύτιμο σύμβουλο και συνεργάτη! Κάθε εβδομάδα ο συνεργάτης μας θα παραλαμβάνει από το χώρο σας τα τιμολόγια αλλά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησής σας, προχωρώντας στη συνέχεια στην αρχειοθέτηση (Φυσική - Ψηφιακή) και διαχείρισή τους, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει το γραφείο μας. Επίσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, κάθε μήνα θα λαμβάνετε τη ΜΟΕ (Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση) σε έντυπη αλλά και ψηφιακή μορφή! Μία μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία που σας πληροφορεί με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο για την πορεία της επιχείρησή σας, τα οικονομικά της αποτελέσματα, τους φόρους και τις υποχρεώσεις σας. Όλα αυτά σε μηνιαία βάση και μάλιστα με αποστολή στο χώρο σας!

Τι πρέπει να ξέρω για τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρεία;

Έναρξη σε 2 ημέρες.
Ύπαρξη Καταστατικού.
Χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ερευνά τον πραγματικό σκοπό της εταιρείας.
Πρέπει να είναι πραγματικός ο χαρακτηρισμός της εταιρείας ως Αστική μη Κερδοσκοπική. Χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔOY, καθώς εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά.

Πώς φορολογείται μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία; (όχι για συνδρομές ή δωρεές);

Τα κέρδη από Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 29%, με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.