Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 09:40

ΕΣΠΑ 2014-2020 // Προγράμματα - Ψηφιακό Άλμα & Ψηφιακό Βήμα (δημιουργία e-shop,ηλεκτρονική τιμολόγηση,digital marketing κ.α.)

ΕΣΠΑ 2014-2020, Νέα προγράμματα Ψηφιακό Άλμα και Ψηφιακό Βήμα 

 

 

Δύο νέα προγράμματα επιδότησης αναμένεται να προκηρυχτούν το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για δράσεις απόλυτα στοχευμένες στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από τις συγκεκριμένες δράσεις να ενισχυθούν για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

Οι δύο δράσεις ονομάζονται «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης στο 50%.

Η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση καλείτε να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, που αφορά τις δαπάνες που έκανε σε σχετικό εξοπλισμό την τελευταία πενταετία. Συγκεκριμένα συμπληρώνονται τα ποσά που αφορούν δαπάνες στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστημα, δαπάνες για Hardware/Software, Digital Marketing, ψηφιακή ασφάλεια, ηλεκτρονική τιμολόγηση, e-market places κτλ.

Με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί κατατάσσεται σε μια βαθμίδα που περιλαμβάνει τις «θέσεις», χαμηλή-μέση-ανώτερη-ανώτατη.Οι επιχειρήσεις που βάσει ερωτηματολογίου θα καταταχθούν στις βαθμίδες χαμηλή και μέση, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις με μέγιστο προϋπολογισμό τις 80.000 ευρώ στη δράση «Ψηφιακό Βήμα».

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που βάσει ερωτηματολογίου θα καταταχθούν στις βαθμίδες ανώτερη και ανώτατη, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για επενδύσεις από 5.000 έως 400.000 ευρώ.

Σημεία προσοχής:

- Για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να έχουν προηγηθεί δύο διαχειριστικές χρήσεις.

- Οι δύο δράσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

- Για να ολοκληρωθεί ένα επενδυτικό σχέδιο και να χρηματοδοτηθεί είναι απαραίτητο η επιχείρηση να «ανέβει» μια κατηγορία, βάσει του ερωτηματολογίου με το οποίο εισήλθε στο πρόγραμμα. Εξαιρούνται από την παράμετρο αυτή όσες επιχειρήσεις είναι ήδη στην ανώτατη βαθμίδα.

Συγκεκριμένα:

  1. 1. Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με την ονομασία «Ψηφιακό Βήμα»

-  Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 5.000€ έως 50.000 € με Ποσοστό ενίσχυσης 50%
- Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης:12 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης
Παράδειγμα: Επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και λαμβάνει έγκριση για επενδυτικό σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης 30.000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επένδυση εντός 12 μηνών και θα λάβει 15.000 ευρώ επιδότηση.

  1. 2Επιδοτούμενο Πρόγραμμα με την ονομασία «Ψηφιακό Άλμα»

-  Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης: 55.000€ έως 400.000 € με Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

- Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 18 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης

Παράδειγμα: Επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» και λαμβάνει έγκριση για επενδυτικό σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης 400.000 ευρώ. Θα πρέπει να κάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επένδυση εντός 18 μηνών και θα λάβει 200.000 ευρώ επιδότηση. Δικαιούχοι αναμένεται να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες σε γενικά πλαίσια έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

-  λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

- έχουν κλείσει μέχρι 31/12/2017 τουλάχιστον 2 (δύο) οικονομικές χρήσεις
-  διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΚΑΔ (Κωδικό Δραστηριότητας που δηλώνουμε στην Εφορία) ο οποίος θα περιλαμβάνεται στη λίστα με τις δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν.

- μπορούν να μεταβούν σε υψηλότερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική σύμφωνα με τις απαντήσεις που θα δώσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

- κατέχουν τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (δηλαδή του ποσού που δεν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα)

- Εμφανίζουν κέρδη (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) σε τουλάχιστον μία από τις τρείς τελευταίες χρονιές λειτουργίας τους. Οι επιλέξιμοι τομείς (δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν) αναμένεται να περιλαμβάνουν το σύνολο των ΚΑΔ (Κωδικοί της Εφορίας) με εξαίρεση την πρωτογενή παραγωγή
- το χονδρικό/λιανικό εμπόριο που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή
- την εστίαση.

Οι δαπάνες που αναμένεται να μπορούν να χρηματοδοτούνται είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

-ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- εξοπλισμός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, εκτυπωτές, bar code readers κλπ), λογισμικά γραφείου (antivirus, ERP, CRM κλπ)

- αναβάθμιση/ανάπτυξη ιστοσελίδας καθώς και e-shop

- ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης πιστώσεων κλπ. · υπηρεσίες hosting, social media marketing
- σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
- μισθολογικό κόστος εργαζομένων, οποίοι θα απασχοληθούν στην επιχείρηση επιπλέον του προσωπικού που εργαζόταν το προηγούμενο έτος (δηλαδή το νέο προσωπικό)

 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να δηλώσετε ενδιαφέρον. Με την έναρξη του κάθε προγράμματος θα σας καλέσουμε για το πρώτο ραντεβού 

 

Συντάκτες άρθρου 

Hλίας Καραχάλιος Σύμβουλος επιχειρήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων ,

Θανάσης Θεοδώρου Σύμβουλος επενδυτικού - αγροδιατροφικού τομέα